Pierwszy absolwent Szkoły Doktorskiej jest już doktorem

Mgr Tomasz Sikorski pierwszym doktorem z dyplomem Szkoły Doktorskiej UJK. Pod koniec września obronił pracę doktorską w dziedzinie nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu.

Promotorem był Prof. UJK Marek Żak, natomiast dysertacja doktorska nosiła tytuł ,,Ocena wpływu treningu dwuzadaniowego i wirtualnej rzeczywistości (WR) na sprawność funkcjonalną osób starszych''. Inspiracją do podjęcia badań była chęć znalezienia rozwiązań pozwalających na zachowanie sprawności pomimo nieuniknionego i postępującego procesu starzenia się ludzkiego organizmu.

W trakcie trwania kształcenia mgr Tomasz Sikorski realizował projekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i ich wpływu na sprawność funkcjonalną osób starszych. Doktorant był również uczestnikiem projektu OKNO NA ŚWIAT – zintegrowanego programu UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego. Dzięki uzyskanemu finansowaniu miał możliwość poszerzania swojej wiedzy oraz umiejętności praktycznych między innymi na dwóch stażach zagranicznych w Université Clermont Auvergne we Francji.

25 września 2023 Rada Naukowa Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach roku nadała Tomaszowi Sikorskiemu stopień doktorski.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka