Inauguracja Akademii Młodych Reportażystów

Uroczysta Inauguracja projektu pn. Akademia Młodych Reportażystów odbędzie się 18 października 2023 o godzinie 17:00, w sali 70 na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. 6-8) i ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego.
Program Akademii Młodych Reportażystów zakłada popularyzację wiedzy o reportażu przez pracowników naukowych i praktykujących reporterów poprzez realizację wykładów, warsztatów mających na celu ukazanie młodemu pokoleniu roli wiedzy naukowej w reporterskim opisie świata i człowieka.

Popularyzacja prowadzonych badań oparta jest na czterech modułach tematycznych:
(1) Reportaż i literatura – wykłady;
(2) Reportaż i publicystyka – wykłady;
(3) Tradycyjny reportaż pisany – warsztaty;
(4) Interaktywny reportaż obrazowo-dźwiękowy – warsztaty.

Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu, udział w nich jest bezpłatny.
Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki II.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka