Pół wieku Instytutu Biologii

Pół wieku Instytutu Biologii 50 lat istnienia Instytutu Biologii UJK było okazją do spotkania obecnych i byłych pracowników. Były podsumowania i wspomnienia bogatej historii Instytutu.

Jubileuszowe obchody odbyły się w dwa ostatnie dni września br. w  budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. - Instytut Biologii obchodzi złoty jubileusz. Jeżeli przeglądamy dorobek tego instytutu to można zauważyć, że wytworzyły się szkoły biologiczne, w tym szkoła botaniczna, szkoła dotycząca badań molekularnych, czy badań nad glonami. Mają one osiągnięcia zarówno w skali polskiej jak i światowej nauki – mówi prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.  

W obchodach, oprócz pracowników i studentów, przybyło wielu absolwentów i byłych pracowników, którzy wspominali minione pół wieku dziejów Instytutu. – W latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku zimy były poważne, z temperaturami minus dwadzieścia stopni i pierwszym zadaniem w tym czasie było uszczelnianie okien – wspomina dr hab. Artur Jóźwik, prof. IGBZ, zastępca dyrektora do spraw naukowych Instytutu Genetyki i Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk i absolwent Instytutu Biologii UJK.

Podczas dwudniowej uroczystości odsłonięto dwie tablice pamiątkowe. Jedna z nich jest poświęcona prof. Teresie Mrozińskiej, wybitnej botanik, druga prof. Adamowi Kołątajowi, byłemu rektorowi kieleckiej uczelni. Zasadzona została też symboliczna lipa, nawiązująca do fraszki Jana Kochanowskiego, patrona UJK.

Drugiego dnia uczestnicy jubileuszowego spotkania pojawili się w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach.

Zapraszamy na FILM

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka