Nowy wzór zaświadczenia o kredyt dla studentów kierunku lekarskiego

Na prośbę Ministerstwa Zdrowia publikujemy zaktualizowany wzór zaświadczenia dla studentów kierunku lekarskiego, którzy ubiegają się o kredyt na studia medyczne lub kontynuowanie studiów. Zaktualizowany wniosek zaczyna obowiązywać od 2 października 2023 r.

Jednocześnie informujemy, że zaświadczenia wystawione przez uczelnie w październiku 2023 r., zarówno na starym wzorze (przekazanym uprzednio uczelniom przez resort zdrowia), jak i na nowym wzorze załączonym poniżej, będą honorowane przez bank kredytujący.

Informujemy także, że począwszy od drugiego semestru studiów roku akademickiego 2023/2024 bank kredytujący honorować będzie wyłącznie nowy wzór zaświadczenia tj. wzór zaświadczenia załączony poniżej.

Przypominamy, że zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2022 r. w sprawie kredytów na studia medyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 665) wniosek o kredyt na studia medyczne może złożyć student, odbywający kształcenie na kierunku lekarskim, na warunkach odpłatności, w terminie 21 dni od dnia rozpoczęcia danego semestru studiów na uczelni, na której wnioskodawca studiuje (datą rozpoczęcia danego semestru, od której liczony jest 21-dniowy termin, jest dzień wynikający z harmonogramu organizacji roku akademickiego danej uczelni).

Szczegółowe informacje na temat kredytu na studia medyczne znajdują się pod następującym linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/kredyt-na-studia-medyczne

W przypadku ewentualnych pytań lub wątpliwości dot. wzoru zaświadczenia prosimy o o kontakt z p. Tomaszem Gruszko, głównym specjalistą w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych Ministerstwa Zdrowia - tel. (22) 63-49-441 lub t.gruszko@mz.gov.pl

Załączniki:

1) Wzór zaświadczenia wydawanego studentowi przez uczelnię (plik Excel)

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka