Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Humanistycznym

Sobotnia inauguracja roku akademickiego nie była ostatnim tego typu wydarzeniem na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W najbliższym czasie tradycyjne „Gaudeamus” zabrzmi na wszystkich Wydziałach UJK. Jako pierwsi rok akademicki 2023/2024 powitali pracownicy i studenci Wydziału Humanistycznego.

W uroczystości, która odbyła się 2 października 2023 r. w Auli Miłosza, wzięli udział studenci I roku, nauczyciele akademiccy, dyrektorzy instytutów oraz władze wydziału z dziekan prof. dr hab. Beatą Wojciechowską na czele. Wydarzenie swoją obecnością uświetnił JM Rektor UJK, prof. dr hab. Stanisław Głuszek.  

Inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się od odśpiewania hymnu państwowego, a także minuty ciszy, którą upamiętniono prof. Józefa Rurawskiego, znakomitego filologa, historyka literatury i dziekana Wydziału Humanistycznego w latach 1990-1996, który zmarł 30 września br. w wieku 93 lat.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. Stanisław Głuszek, który w swoim przemówieniu podkreślał rolę humanistyki we współczesnym świecie oraz jej wpływ na rozmaite obszary życia. Jako przykład przywołał wysokie normy etyczne, którymi kieruje się prof. Marii Siemionow – lekarka oraz Doctor Honoris Causa naszej Uczelni, która w 2008 r. w USA przeprowadziła awangardową operację przeszczepu twarzy.

- Humanistyka odgrywa bardzo ważną rolę w rozwoju każdego społeczeństwa. Rola humanistyki jest niezastąpiona i w żaden sposób nie można jej obniżać i deprecjonować. Jest kulturotwórczą dziedziną nauki. Była obiektem zainteresowania największych umysłów ludzkości, które rodziły się na klasycznych, ważnych uniwersytetach – mówił prof.  Stanisław Głuszek.

Rektor UJK z uznaniem wypowiadał się o sukcesach pracowników i studentów Wydziału Humanistycznego.

- Nasi humaniści mają ugruntowaną pozycję w środowisku naukowym w Polsce i za granicą, coraz więcej jest publikacji i prac, które umiędzynaradawiają ten Wydział. (…) O jego wartości świadczą też doktoraty honorowe, które zostały przyznane z inicjatywy Wydziału Humanistycznego – dodał prof. Stanisław Głuszek.

Kolejnym punktem uroczystości było wystąpienie prof. dr hab. Beaty Wojciechowskiej, która podkreśliła wagę wyboru kierunku studiów w życiu każdego człowieka.

- Będziecie Państwo zdobywać wiedzę, rozwijać umiejętności, spełniać marzenia i realizować pasje. Przyszliście na nasz Uniwersytet i Wydział z myślą o przyszłości; to studia mają Państwa przygotować do życia i pracy. – mówiła Dziekan Wydziału Humanistycznego.

Prof. Beata Wojciechowska w interesujący sposób przybliżyła nowym studentom średniowieczny rodowód uniwersytetów, tradycje akademickie, zadania rektora oraz powinności żaków. Przypomniała, że wiele wielowiekowych zwyczajów uniwersyteckiego przetrwało do czasów obecnych. Najlepszym tego dowodem jest tradycja wykładów otwierających każdy rok akademicki.

Zwieńczeniem uroczystości był taki właśnie wykład. Prezentację pt. „Medioznawstwo – krótka historia dyscypliny naukowej” przedstawił prof. dr hab.  Tomasz Mielczarek. Pracownik Instytutu Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej zaprezentował dzieje badań nad mediami masowymi, a także osiągnięcia niektórych badaczy, m.in. Karla Buchera, Waltera Williamsa, Williama Isaaca Thomasa i Floriana Znanieckiego.    

- Medioznawstwo jest interdyscyplinarne. Badanie mediów ma mieć charakter kompleksowy. (…) Ma obejmować różne aspekty komunikowania masowego i postrzegać te media w płaszczyźnie humanistycznej (literaturoznawczej i językoznawczej), ale też społecznej (socjologicznej, ekonomicznej i politologicznej), ostatnimi czasu okazuje się także, że niezbędne są kompetencje związane z informatyką. Pytać się można dlaczego to jest tak złożone i skomplikowane. Odpowiedź jest dość banalna – takie są media, nieustannie się rozwijają, nieustannie się przekształcają, w inny sposób komunikują się dziadkowie, rodzice, a inaczej wy się komunikujecie – konkludował prof. Tomasz Mielczarek.

Wszystkim pracownikom, doktorantom i studentom Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego życzymy udanego roku akademickiego!

Zachęcamy do obejrzenia relacji z wydarzenia, przygotowanej przez Uniwersyteckie Centrum Mediów - https://www.youtube.com/watch?v=PzMQcvIhIPk

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka