Wirtualny Instytut Badawczy "Łukasiewicz - PORT" - nabór wniosków

W imieniu Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii „Łukasiewicz – PORT”, zarządzającego Wirtualnym Instytutem Badawczym, zachęcamy pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w trzecim Konkursie Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w obszarze biotechnologia medyczna.

2 października 2023 r. otwarty został nabór wniosków o finansowanie w ramach trzeciego konkursu ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w formie Wirtualnego Instytutu Badawczego w obszarze biotechnologii medycznej. Termin naboru wniosków upływa 13 października 2023 r. o godz. 16:00.

Celem programu Wirtualny Instytut Badawczy jest finansowanie innowacyjnych badań o dużej wartości naukowej ze szczególnym naciskiem na komercjalizację wyników prac Zespołów Badawczych. Na wsparcie Zespołów Badawczych w trzecim konkursie wciąż dostępna jest kwota 380 839 550,00 PLN.

Program WIB oferuje finansowanie do 100% kosztów realizacji Zadań Badawczych, a także gwarantuje członkom zespołów i ich instytucjom znaczące udziały w przychodach z komercjalizacji rezultatów badań.

Szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać na stronie internetowej programu WIB w zakładce Ogłoszenia o konkursach. Wszelkie pytania można kierować na adres wib@port.lukasiewicz.gov.pl lub tel. +48 71 734 76 68.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka