Żegnamy dr Danutę Sławiec – Domagałę

Społeczność akademicka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z głębokim smutkiem żegna śp. doktor Danutę Sławiec-Domagałę – wieloletniego wykładowcę Instytutu Muzyki, związanego z Uczelnią od 1977 roku.

Pani doktor pełniła funkcje kierownika Zakładu Dydaktyki Muzyki, wicedyrektora ds. dydaktycznych, dyrektora (w latach 1993-1996) oraz koordynatora programu Erasmus.

Odszedł Wspaniały Człowiek, Muzyk, Pedagog, Koleżanka, Przyjaciel i Wychowawca wielu pokoleń studentów. Została pustka, żal i tęsknota…..

Jej odejście stanowi wielką stratę dla całego środowiska naukowo-artystycznego. Jesteśmy Jej wdzięczni za to, że mogliśmy obcować z Osobą, która z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w życiu Instytutu, Wydziału, Uczelni, dzieliła się dobrem, otaczała troską i wsparciem każdego, kto tego potrzebował.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

W imieniu pracowników i studentów Instytutu Muzyki oraz całej społeczności Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Rodzinie oraz Bliskim śp. Doktor Danuty Sławiec-Domagały składamy najszczersze wyrazy współczucia.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka