Prof. Stanisław Głuszek wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Gastroenterologii

Prof. dr hab. Stanisław Głuszek został wyróżniony tytułem „Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego”. Nagrodę dla Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach przyznano za jego szczególny wkład i osiągnięcia w diagnostyce i leczeniu chorób przewodu pokarmowego oraz owocną współpracę z Polskim Towarzystwem Gastroenterologii (PTG-E).

O przyznaniu nagród zadecydował Zarząd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii pod kierunkiem prezesa prof. dr. hab. n. med. Marka Hartleba. Wyróżnienie trafia do ekspertów, którzy w znaczący sposób przyczyniają się do rozwoju gastroenterologii. Obok prof. Stanisława Głuszka tegoroczną nagrodę otrzymał prof. Michael Vieth reprezentujący Uniwersytet Fryderyka Aleksandra w Erlangen i Norymberdze. 
 
Wyróżnienia wręczono podczas jubileuszowego 20. Kongresu Polskiego Towarzystwa Gastroenterologicznego, który zorganizowano się w Łodzi w dniach 28-30 września. W programie wydarzenia znalazło się 31 sesji tematycznych, w których wzięło udział ponad tysiąc klinicystów z Polski i z zagranicy. Odbyły się także kursy praktyczne (endoskopowe, żywieniowe, dotyczące mikrobioty jelitowej).
 
Polskie Towarzystwo Gastroenterologii jest stowarzyszeniem skupiającym wszystkich polskich lekarzy zajmujących się gastroenterologią. Początki organizacji sięgają 1909 r. i są związane z działalnością Mikołaja Rejchmana – polskiego lekarza gastrologa oraz patologa, uznawanego za jednego z twórców polskiej gastrologii. Więcej informacji o PTG-E można znaleźć na stronie www.ptg-e.org.pl
 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka