Rejestracja Związku Zawodowego Pracowników UJK

Wszystkich pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uprzejmie informujemy, że 7 sierpnia 2023 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu Związku Zawodowego Pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych oraz Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej (numer KRS 0001051484).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja  1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity Dz. U. 2022, poz. 854), z dniem zarejestrowania Związek Zawodowy Pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał osobowość prawną.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka