Stypendia powiatu hrubieszowskiego dla studentów kierunku lekarskiego

W imieniu władz Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie zachęcamy studentów kierunku lekarskiego Collegium Medicum UJK do wzięcia udziału w powiatowym programie stypendialnym. Termin składania wniosków upływa 15 listopada 2023 r.

Stypendium przyznawane jest na okres maksymalnie 18 miesięcy (od dnia 1 października 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz od dnia 1 października 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.) w maksymalnej wysokości 5.000,00 zł  miesięcznie i może być uzależnione od zadeklarowanego przez studenta okresu pracy w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi dokumentami są dostępne w poniższych załącznikach, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie - http://bip.starostwo.hrubieszow.pl/news/3837/.htmlhttps://www.starostwo.hrubieszow.pl/news/2352/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-przyznanie-stypendium.html


Załącznik 1 – Ogłoszenie o stypendium
Załącznik 2 – Wniosek o stypendium
Załącznik 3 – Klauzula informacyjna

 

 

Ostatnia aktualizacja: Michał Brzoza, 2023-09-20 08:43

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka