Inauguracja Letniej Szkoły Młodych Pedagogów i Pedagożek

Generacja antropocenu; co pedagogika i edukacja może/ powinna/ musi robić, by nie zostawiać świata takim, jaki jest? Odpowiedzi na to trudne pytanie poszukiwać będą uczestnicy XXXVI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów i Pedagożek im. Marii Dudzikowej. Inauguracja tegorocznej edycji odbyła się dziś na Wydziale Pedagogiki i Psychologii.

JM Rektor prof. dr hab. Stanisław Głuszek wyraził dumę, że to właśnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest tym razem gospodarzem Letniej Szkoły Młodych Pedagogów i Pedagożek, a także podziękował Dziekan dr hab. Marioli Wojciechowskiej, prof. UJK, za zaangażowanie w realizację wydarzenia.

Uroczystego otwarcia XXXVI Letniej Szkoły Młodych Pedagogów i Pedagożek dokonała Przewodnicząca Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk prof. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, przedstawiając ideę LSMPiP słowami prof. Marii Dudzikowej, która w latach 1994-2018 pełniła funkcję opiekuna naukowego i kierownika przedsięwzięcia:

„Letnie Szkoły to spotkania profesorów z młodymi wespół zespół!”

Inauguracyjny wykład pt. "Relacja człowiek-środowisko w geologicznym antropocenie" wygłosiła Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka.

Przed uczestnikami LSMPiP kilka dni spotkań, wykładów i seminariów, prowadzonych przez ekspertów z całej Polski, w otoczeniu malowniczego krajobrazu Gór Świętokrzyskich.

Wszystkim Młodym Pedagogom i Pedagożkom życzymy owocnej pracy i wspaniałej, naukowej atmosfery!

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka