Umowa z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Organizacja wspólnych projektów naukowo-badawczych i studiów podyplomowych, wymiana doświadczeń oraz przygotowanie oferty praktyk studenckich - to tylko niektóre z postanowień umowy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach a Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Porozumienie o współpracy podpisano 23 sierpnia 2023 r. w Rektoracie UJK. Dokument parafowali Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Stanisław Głuszek oraz Dyrektor Biura Kadr Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Agnieszka Wróbel-Perz.

Współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego będzie nadal rozwijana z korzyścią dla naszej Uczelni. Dzięki niej studenci z takich kierunków jak prawo, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia stosowana czy psychologia będą mogli korzystać z wiedzy i doświadczeń funkcjonariuszy ABW – powiedział prof. Stanisław Głuszek.

Mamy nadzieję, że dalsza współpraca pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego oraz ABW przyczyni się do podniesienia kompetencji studentów, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka