3. Konkurs WIB na zespoły badawcze

W imieniu Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii „Łukasiewicz – PORT”, zarządzającego Wirtualnym Instytutem Badawczym, zachęcamy pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w trzecim Konkursie Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych prowadzących działalność naukową w obszarze biotechnologia medyczna.

Z myślą o uczestnikach konkursu zostaną zorganizowane trzy spotkania informacyjne:

• 31.08.2023 r., godz. 10:00, Warszawa - WUM – Warszawski Uniwersytet Medyczny, Centrum Biblioteczno-Informacyjne, sala nr 23, ul. Żwirki i Wigury 63, 02-109 Warszawa - Termin nadsyłania zgłoszeń: 29.08.2023 r.

• 05.09.2023 r., godz. 10:00, Kraków - UJ-JCET Jagiellonian Centre for Experimental Therapeutics, Life Science Park, budynek A, Sala Ateńska (parter), ul. Michała Bobrzyńskiego 14, 30-392 Kraków - Termin nadsyłania zgłoszeń: 03.09.2023 r.

• 07.09.2023 r., godz. 11:00, Wrocław - PORT Wrocław, Budynek 3, sala 0.27 (parter), ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław - Termin nadsyłania zgłoszeń: 05.09.2023 r.

W trakcie spotkań przedstawiciele Łukasiewicz – PORT przedstawią kluczowe informacje dot. zasad konkursu na wyłonienie Zespołów Badawczych. Dodatkowo zostaną zaprezentowane najważniejsze wnioski płynące z recenzji Ekspertów oceniających złożone w dotychczas przeprowadzonych konkursach aplikacje. Będzie to istotna wiedza uzupełniająca kryteria oceny, którą warto uwzględnić podczas przygotowywania dokumentacji projektowej. Spotkania będą również okazją do udzielenia odpowiedzi na nurtujące pytania na temat konkursu oraz do dyskusji nt. przygotowywanych projektów.

Rejestracja na spotkania informacyjne możliwa jest poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Programu w zakładce „Kalendarz Wydarzeń” - https://wib.port.org.pl/kalendarz-wydarzen/

Ponadto w dniach od 4 sierpnia do 30 września br. odbędzie się nabór na Ekspertów powoływanych do realizacji zadań zlecanych przez Podmiot Zarządzający dla Programu Wirtualny Instytut Badawczy („WIB”) finansowanego ze środków Funduszu Polskiej Nauki w następujących dziedzinach:

1) naukowej: biotechnologia medyczna,

2) gospodarczo-społecznej: biotechnologia medyczna.

Dokumentacja związana z naborem, dostępna jest na stronie internetowej Programu - https://wib.port.org.pl/ekspert/

Serdecznie zachęcamy pracowników Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach do udziału w Programie Wirtualny Instytut Badawczy i przygotowania Wniosku o finansowanie w trzecim Otwartym Konkursie Ofert na wyłonienie Zespołów Badawczych. Na wsparcie Zespołów Badawczych wciąż pozostaje ponad 380 mln PLN z łącznej kwoty 450 mln PLN, którą Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczyło na finansowanie Zadań Badawczych w ramach Programu WIB.

Nabór Wniosków przeprowadzony zostanie w dniach od 2 do 13 października br. Wszystkie szczegóły dot. zasad konkursu oraz komplet dokumentacji znajdą Państwo na stronie internetowej Programu WIB - https://wib.port.org.pl/

 

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: Michał Brzoza, 2023-10-03 14:08

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka