Nabór wniosków w ramach projektu "UJK dla rozwoju biznesu"

Do 10 września br. można składać wnioski o przyznanie finansowania w ramach realizacji projektu "UJK dla rozwoju biznesu".

Celem konkursu jest wybór projektów do realizacji, które podlegać będą finansowaniu na mocy umowy zawartej pomiędzy UJK a MEiN w ramach Programu Nauka dla społeczeństwa, przeprowadzenie szeregu działań, które przyczynią się do wzmocnienia współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym i biznesowym oraz przygotowanie projektów w celu ich komercjalizacji.

WNIOSKODAWCY

Wnioskodawcami mogą być:

  1. pracownicy UJK (zatrudnieni w ramach stosunku pracy) oraz zespoły naukowo-badawcze, w których przynajmniej jedna osoba jest pracownikiem UJK (zatrudnionym w ramach stosunku pracy),
  2. uczestnicy studiów doktoranckich/studenci szkoły doktorskiej UJK oraz studenci UJK, czyli osoby kształcące się na studiach wyższych (stacjonarnych lub niestacjonarnych) pierwszego/drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich prowadzonych na UJK, pod warunkiem iż wchodzą w skład zespołu naukowo-badawczego, w strukturze którego znajduje się co najmniej 1 pracownik UJK (zatrudniony w ramach stosunku pracy).

PRZEDMIOT WNIOSKU / DOFINANSOWANIE

Przedmiotem wniosków zgłaszanych w ramach konkursu mogą być:

  1. prace przemysłowe i/lub rozwojowe i/lub prace przedwdrożeniowe spełniające warunki regulaminu konkursu – dofinansowanie do 30 000,00 zł;
  2. opracowania dokumentów takich jak opinie o innowacyjności, strategie rozwoju/zarządzania, raporty, analizy, audyty i inne

– dofinansowanie do 25 000,00 zł;

  1. opracowania wzorów przemysłowych, systemów identyfikacji wizualnej, projekty graficzne i inne

– dofinansowanie do 25 000,00 zł;

  1. opracowania narzędzi badawczych, diagnostycznych, edukacyjnych i innych

– dofinansowanie do 20 000,00 zł.

 

 

WNIOSKI należy składać

  • w terminie do dnia 10 września 2023 r.,
  • w wersji papierowej (wydrukowanej i podpisanej w oryginale) w CZP (Rektorat, Kielce, ul. Żeromskiego 5, pok. 301), wraz
    z tożsamą wersją elektroniczną przesłaną na adres e-mail diitt@ujk.edu.pl.

 

Regulamin konkursu znajduje się pod linkiem

https://bip.ujk.edu.pl/zarzadzenie_nr_148_2023.html

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka