Dyplomatorium Instytutu Nauk o Zdrowiu

„Jakie ziarno zasiejesz w swoim umyśle, taki jutro zbierzesz w swoim życiu plon” – słowa Napoleona Hilla były motywem przewodnim dzisiejszego dyplomatorium Instytutu Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum naszej uczelni.

W uroczystości uczestniczyli absolwenci pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii, dietetyki, kosmetologii, wychowania fizycznego i zdrowia publicznego. Okolicznościowy wykład wygłosiła dr Agata Michalska.

- Światowa Organizacja zdrowia wskazała na potrzebę holistycznego podejścia do potrzeb pacjentów poprzez silną i ciągłą współpracę między przedstawicielami różnych zawodów medycznych. Dokładamy starań, aby uczyć Państwa szacunku do rożnych zawodów, z poszanowaniem ich autonomii; uczymy komunikacji, podejmowania wspólnych działań i wymiany doświadczeń. Żaden z zawodów medycznych nie jest w stanie realizować się samodzielnie, bez współpracy z pozostałymi - mówiła dr hab. prof. UJK Dorota Kozieł, prorektor do spraw medycznych uczelni.

W uroczystości wzięło udział wielu bliskich, krewnych i przyjaciół absolwentów. Były podziękowania, kwiaty, wzruszenie i wspólne zdjęcia.

 


 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka