„Staże Prezesa NBP” – nabór zgłoszeń

W imieniu Prezesa Narodowego Banku Polskiego prof. Adama Glapińskiego zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji programu „Staże Prezesa NBP”. Inicjatywa jest kierowana do absolwentów uczelni wyższych i będzie realizowana w Centrali i Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego.

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski zaoferuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony 12 miesięcy na stanowisku stażysty w:

  • Departamencie w Centrali NBP z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym brutto w wysokości 5200,00 zł,
  • Oddziale Okręgowym NBP z miesięcznym wynagrodzeniem zasadniczym brutto w wysokości 4700,00 zł.

Uczestnikiem Programu może być osoba, która ukończyła studia wyższe drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie i uzyskała tytuł magistra. Warunkiem udziału jest złożenie aplikacji w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza aplikacyjnego do dnia 3 sierpnia 2023 r. 

Wszystkich absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zachęcamy do udziału w programie.

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka