Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

W dniu 18 lipca 2023 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych. Na prestiżowej liście znalazły się także periodyki wydawane przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Wszystkim autorom dziękujemy za teksty naukowe o wysokim poziomie merytorycznym, zaś recenzentom za trud oceny artykułów. Osobne słowa podziękowania kierujemy do Redakcji czasopism oraz pracowników Wydawnictwa Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Gorąco zachęcamy do publikowania artykułów na łamach czasopism naukowych wydawanych przez UJK.

„Almanach Historyczny” – 70 punktów (w wykazie z 21 grudnia 2021 r. – 70 punktów);

„InScriptum: A journal of Language and Literary Studies” – 20 punktów;

„Respectus Philologicus” – 70 punktów (w wykazie z 21 grudnia 2021 r. – 40 punktów)

„Rocznik Politologiczny” – 40 punktów (w wykazie z 21 grudnia 2021 r. – 20 punktów)

„Studia Filologiczne Uniwersytetu Jana Kochanowskiego” – 100 punktów (w wykazie z 21 grudnia 2021 r. – 40 punktów)

„Medical Studies - Studia Medyczne” – 140 punktów (w wykazie z 21 grudnia 2021 r. – 100 punktów);

„Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne” – 100 punktów (w wykazie z 21 grudnia 2021 r. – 40 punktów);

„Token: A journal of English Linguistic” – 70 punktów (w wykazie z 21 grudnia 2021 r. – 40 punktów);

Pełną listę czasopism punktowanych można znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka