Ogólnopolski Konkurs „Otwarte Drzwi” – nabór zgłoszeń

W imieniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zachęcamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Otwarte Drzwi” na najlepsze prace magisterskie i doktorskie, których tematem jest niepełnosprawność w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Termin nadsyłania prac upływa 20 września 2023 r.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowiska naukowego zagadnieniem niepełnosprawności, popularyzacja wiedzy w zakresie działań podejmowanych na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz proponowanie rozwiązań zwiększających aktywność społeczno-zawodową osób z niepełnosprawnościami.

Konkurs przewiduje atrakcyjne nagrody finansowe dla laureatów oraz promocje prac w ramach kwartalnika – „Niepełnosprawność – zagadnienia, problemy, rozwiązania”.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej: otwartedrzwi.pfron.org.pl lub wysyłając maila na adres: konkurs@pfron.org.pl

Wszystkich studentów i absolwentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego zachęcamy do udział w rywalizacji.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka