Impact Factor dla kwartalnika „Studia Medyczne/Medical Studies”

Z radością i satysfakcją informujemy, że kwartalnik „Studia Medyczne/Medical Studies” został uwzględniony w najnowszym wydaniu Journal Citation Reports. Czasopismo, którego redaktorem naczelnym jest Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek, uzyskało wskaźnik Impact Factor na poziomie 0,4.

Wskaźnik Impact Factor to jedno z najważniejszych i najbardziej wiarygodnych narzędzi służących do analizy znaczenia i wpływu czasopism na środowisko naukowe na całym świecie.

Przyznanie wskaźnika przyniesie „Studiom Medycznym/Medical Studies” wiele korzyści – podniesienie prestiżu wydawnictwa, zwiększenie cytowalności artykułów oraz dotarcie do większej liczby czytelników. Impact Factor jest także świadectwem wysokiego poziomu merytorycznego czasopisma oraz aktywności autorów skupionych wokół kwartalnika.

Wszystkich lekarzy, przedstawicieli nauki o zdrowie, psychologii, etyki i menadżerów ochrony zdrowia zachęcamy do publikowania artykułów na łamach „Studiów Medycznych/Medical Studies”. Informacje o czasopiśmie oraz bieżący numer dostępne są na stronie internetowej: https://www.termedia.pl/Czasopismo/Studia_Medyczne-67

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka