Podpisanie umowy na realizację projektu „Dziś uczeń – jutro student”

Uniwersytet Jana Kochanowskiego oraz Politechnika Świętokrzyska rozpoczynają współpracę w ramach projektu „Dziś uczeń – jutro student”. Rektorzy obu uczelni – prof. dr hab. Stanisław Głuszek i prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – podpisali dziś w tej sprawie umowę.

Dokument zakłada realizację wspólnego celu, jakim jest przygotowanie uczniów do studiowania na uczelniach wyższych oraz wybór najodpowiedniejszej dla nich ścieżki zawodowej. Aby to zrobić UJK oraz Politechnika zobowiązały się do podjęcia szeregu działań, m. in.:

  • organizowania wizyt studyjnych i branżowych  u lokalnych pracodawców, których obszary działania wykorzystują innowacyjne technologie,
  • prowadzenia plenerowych warsztatów interpersonalnych,
  • dokonania identyfikacji i interpretacji indywidualnych predyspozycji zawodowych,
  • popularyzowanie nauki i techniki,
  • szkolenia z autoprezentacji i wystąpień publicznych,
  • organizowania zajęć dodatkowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • podnoszenia kompetencji uczniów w zakresie komunikacji międzynarodowej,
  • przeprowadzania konkursów w ramach Międzyszkolnej Ligi Przedmiotowej,
  • wygłaszania wykładów z zakresu wyboru ścieżek edukacyjnych i zawodowych.

W dążeniu do realizacji założeń projektu UJK i Politechnikę wspierać będą starostwa powiatowe województwa świętokrzyskiego, które są partnerami przedsięwzięcia.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka