VI Forum Doktorantów UJK

Forum doktorantów UJK to organizowane co roku dwudniowe wydarzenie, będące polem dyskusji naukowych, prezentowania przez doktorantów efektów swojej dotychczasowej pracy, a także wymiany doświadczeń dotyczących prowadzonych badań naukowych. W minionym tygodniu odbyła się jego szósta edycja, którą swoim patronatem objął JM Rektor UJK prof. dr. hab. Stanisław Głuszek.

W jego imieniu doktorantów powitała Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka. Dyrektor Szkoły Doktorskiej, prof. dr. hab. Francesco Giacosa życzył uczestnikom owocnych obrad. Głos zabrał również prof. dr. hab. Dariusz Banaś, Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, który był w tym roku gospodarzem wydarzenia. Organizatorki forum - Kamila Fortunka i Wiktoria Krakowiak dołożyły wszelkich starań, aby stworzyć doktorantom jak najlepsze warunki do prowadzenia dyskusji i referowania wyników swoich badań. Inauguracyjny wykład „Chat GPT: new era of AI” został wygłoszony przez prof. dr. hab. Wojciecha Broniowskiego. Następnie doktoranci uczestniczyli w obradach, prowadzonych z podziałem na następujące sekcje:
 
• nauk humanistycznych,
• nauk ścisłych i przyrodniczych,
• nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
• nauk społecznych.
 
W sumie referaty wygłosiło aż 70 doktorantów, a w 12 komisjach z poszczególnych dyscyplin, oceniających wystąpienia, zasiadało ponad 30 profesorów.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka