Rozwijamy akademicki Sandomierz

W dniu 1 czerwca 2023 r. w zabytkowym sandomierskim Ratuszu odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, świętokrzyskich parlamentarzystów, przedstawicieli miejscowego magistratu oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Podczas spotkania padła ważna deklaracja o ministerialnym wsparciu nowych inwestycji – budowy siedziby Filii UJK w Sandomierzu, gmachu Wydziału Sztuki oraz szpitala uniwersyteckiego w Kielcach.

W roli gospodarza wydarzenia wystąpił poseł Marek Kwitek, który powitał zaproszonych gości. W rozmowach uczestniczyli: JM Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Prorektor ds. Kształcenia dr hab. prof. UJK Barbara Gawdzik, Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, Prorektor ds. Spraw Medycznych dr hab. prof. UJK Dorota Kozieł, Dziekan Wydziału Sztuki dr hab. prof. UJK Katarzyna Ziołowicz, wicewojewoda świętokrzyski Rafał Nowak, poseł Krzysztof Lipiec, senator Jarosław Rusiecki, burmistrz Sandomierza Marcin Marzec, Starosta Powiatu Sandomierskiego Marcin Piwnik, pracownicy naukowi filii UJK w Sandomierzu oraz członkowie Rady Miejskiej.

- Dbamy o rozwój akademickiego Sandomierza, czego dowodem są nasze starania na rzecz uruchomienia w tym mieście kierunku pielęgniarskiego, a także powstania nowego budynku, który będzie służył studentom. Cieszę się, że inicjatywa spotkała się z aprobatą ministerstwa, a także przychylnością naszych partnerów – mówił Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

Minister Przemysław Czarnek, w rozmowie z prof. Głuszkiem, zapewnił o gotowości do finansowania projektu z budżetu MEiN, zaś starosta Marcin Piwnik zgodził się na przekazanie gruntu pod budowę nowego budynku Filii. W ciągu najbliższych tygodni nastąpi sfinalizowanie kwestii formalnych z Radą Powiatu Sandomierskiego. Na efekty prac nie trzeba będzie długo czekać – na podstawie ostrożnych szacunków można zakładać, że studenci przekroczą próg nowej siedziby UJK w ciągu najbliższych dwóch lat.

Oficjalna część uroczystości zakończyła się w dotychczasowym budynku Filii UJK na ul. Schinzla, gdzie odbyła się konferencja prasowa oraz zwiedzanie pracowni.


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka