Otwarcie Auli Magna

W dniu 25 maja 2023 r. w Rektoracie odbyło się uroczyste przecięcie wstęgi w nowo nazwanej auli. Decyzją Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach najbardziej reprezentacyjna sala otrzymała dostojną nazwę „Aula Magna”.

Uroczystość rozpoczęła się od słów powitania, które do przybyłych gości skierował prof. dr hab. Stanisław Głuszek. Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego podkreślił, że nazwa auli świadczy o wyjątkowym znaczeniu tego miejsca dla całej społeczności akademickiej.

Następnie głos zabrała Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Beata Wojciechowska, która przybliżyła historię gmachu znajdującego się przy ul. Żeromskiego 5. Przypomnijmy, że w okresie PRL budynek był siedzibą Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, zaś po zmianach ustrojowych stał się własnością Skarbu Państwa. Miejscowe władze planowały utworzyć w tym miejscu sąd lub bank, co spotkało się ze sprzeciwem studentów historii, którzy w Auli rozpoczęli strajk okupacyjny. Dzięki interwencji ówczesnego ministra edukacji i nauki, prof. Henryka Samsonowicza, budynek został przekazany Wyższej Szkole Pedagogicznej.

- Od 1991 r. rozpoczyna się nowy rozdział uczelni, a niemałą rolę odgrywa w tym nasza Aula. Od tej pory wszystkie najważniejsze uroczystości akademickie odbywały się właśnie tutaj. Myślę, że nazwa Aula Magna jest w pełni uzasadniona, nie tylko z uwagi na wielkość sali i centralne położenie w budynku, ale ze względu na rangę, którą nadaje wszystkim uroczystościom – mówiła prof. Beata Wojciechowska.

Oficjalną część wydarzenia zwieńczyło tradycyjne przecięcie wstęgi przez JM Rektora prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, któremu towarzyszyli Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka, Prorektor ds. Kształcenia dr hab. inż. prof. UJK Barbara Gawdzik oraz Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. Jarosław Karpacz.


 

 

Ostatnia aktualizacja: Izabela Frankowicz, 2023-05-29 12:34

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka