Rozstrzygnięcie konkursu „A kiedy przyjdą podpalić dom… Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej”

15 maja w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” odbyło się rozstrzygnięcie konkursu pt. „A kiedy przyjdą podpalić dom. Represje wobec mieszkańców Kielecczyzny w czasie II wojny światowej”. W rywalizacji wzięło udział blisko 80 uczniów ze świętokrzyskich szkół. Jednym z organizatorów wydarzenia był Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Konkurs został zrealizowany z myślą o uczniach szkół podstawowych i ponadpodstawowych, których zadaniem było przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej dotyczącej niemieckich represji wobec obywateli regionu świętokrzyskiego w latach 1939-1945. Inicjatywa wpisała się w obchody 80. rocznicy pacyfikacji Michniowa.

- Wiele prac stało na naprawdę wysokim poziomie. Było widać, że młodzież te historie przeżywała, w pewien sposób utożsamiała się z ofiarami. I to jest cel konkursu – przywrócić pamięć zbiorową w społeczeństwie lokalnym o tragicznych wydarzeniach z II wojny światowej – mówił dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys, dyrektor Instytutu Historii UJK oraz członek komisji konkursowej.

Głównym organizatorem konkursu była Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. W uroczystości wręczenia nagród wzięli udział także pozostali współorganizatorzy: marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, świętokrzyski kurator oświaty Kazimierz Mądzik oraz dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Tadeusz Sikora.

Lista laureatów dostępna jest na stronie kieleckiej delegatury IPN - https://kielce.ipn.gov.pl/kie/aktualnosci/184812,Rozstrzygniecie-konkursu-A-kiedy-przyjda-podpalic-dom-Represje-wobec-mieszkancow.html

Mamy nadzieję, że udział w konkursie będzie dla jego uczestników pierwszym krokiem do podjęcia studiów historycznych na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego.

 


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka