Posiedzenie Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich

Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego w 2023 roku było głównym tematem dyskusji podczas posiedzenia Uniwersyteckiej Komisji Finansowej Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich (KRUP), które odbyło się w dniach 20-21 kwietnia 2023 roku. Gospodarzem wydarzenia był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka powitała gości w imieniu JM Rektora UJK prof. dr. hab. Stanisława Głuszka. Opowiedziała o walorach geologicznych regionu Gór Świętokrzyskich i życzyła zgromadzonym owocnych obrad. Prorektor ds. Rozwoju i Finansów prof. dr hab. Jarosław Karpacz przedstawił harmonogram prac i otworzył obrady. Pierwszym punktem posiedzenia była dyskusja nad budżetem przeznaczonym na naukę i szkolnictwo wyższe w 2023 roku oraz nad podziałem subwencji. Kolejna sesja dotyczyła informacji na temat wyników finansowych uniwersytetów w 2022 roku i planów na 2023 rok. Trzeci panel posiedzenia poświęcono propozycjom zmian w dorocznym raporcie na temat sytuacji ekonomicznej uniwersytetów. Przedmiotem dyskusji była również współpraca z Urzędem Zamówień Publicznych.

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka