32. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”

Ostatnie dni kwietnia na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach obfitowały w wiele wydarzeń naukowych. Jednym z nich była 32. Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”, która odbyła się 21 kwietnia na Wydziale Humanistycznym UJK. Patronat nad wydarzeniem sprawował JM Rektor UJK prof. dr hab. Stanisław Głuszek.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem młodych badaczy. Wzięło w niej udział 78 studentów i doktorantów reprezentujących Uniwersytet w Białymstoku, Politechnikę Białostocką, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Państwową Akademię Nauk Stosowanych w Krośnie, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Obrady otworzyli Przewodniczący Komitetu Naukowego Konferencji dr hab. prof. UJK Artur Zieliński Dziekan Wydziału Humanistycznego prof. dr hab. Beata Wojciechowska, którzy powitali przybyłych gości, prelegentów oraz członków komisji konkursowej.

- Cieszy nas państwa obecność. Uczelnie wyższe są powołane nie tylko do kształcenia studentów, ale także do prowadzenia badań. Tak duże zainteresowanie dzisiejszą konferencją pokazuje, że są państwo przyszłymi adeptami nauki, że będziecie się nauką zajmować. (…) Życzę państwu, żeby dyskusje przebiegały w bardzo dobrej atmosferze, a konferencja była okazją do nawiązania kontaktów, nie tylko pomiędzy kołami naukowymi i instytucjami, ale także osobistych, które zaprocentują w przyszłości podczas prowadzenia badań naukowych – mówiła prof. Beata Wojciechowska.

Program konferencji został podzielony na 3 części tematyczne. W ramach Sekcji I zaprezentowali się studenci kierunków humanistycznych, nauk społecznych, teologicznych i sztuki, zaś w obradach Sekcji II uczestniczyli reprezentanci nauk ścisłych, przyrodniczych, medycznych, rolniczych i inżynieryjno-technicznych. Odbyła się także sesja posterowa.

Wystąpienia studentów i doktorantów były oceniane przez Komitet Naukowy, którego celem był wybór najlepszych referatów. W gronie laureatów znaleźli się:

Sekcja I

Wyróżnienie – Natalia Zys i Julia Wrona ze Studenckiego Koła Naukowego „Parasol” (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), za wystąpienie pt. „E-wsparcie jako kategoria wsparcia społecznego”;

III miejsce – Natalia Iłendo z Koła Naukowego Mentoringu i Wolontariatu (Uniwersytet w Białymstoku), za wystąpienie pt. „Przyczyny niepowodzeń szkolnych uczniów szkół podstawowych z zakresu matematyki w opinii rodziców – raport z badań”;

II miejsce – Angelika Prajzner i Aleksandra Sienkowska ze Studenckiego Koła Naukowego „Twórczych Pedagogów” (Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Krośnie), za wystąpienie pt. „Jak wspierać dzieci wczesnej edukacji w konstruowaniu pojęć tolerancja i nietolerancja? Doniesienia z jakościowych badań w działaniu inspirowanych teorią L. S. Wygotskiego”;

I miejsce – Kamila Lach i Natalia Oset ze Studenckiego Koła Naukowego „Parasol” (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), za wystąpienie pt. „Fomo – obawiam się niewiedzy. O zjawisku w opinii studentów”.

Sekcja II

Wyróżnienie – Sandra Duda ze Studenckiego Koła Naukowego Turystyki „Bez nazwy” (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), za wystąpienie pt. „Osobliwości świata ptaszników (Theraphosidae) na podstawie ich hodowli”;

III miejsce – Adrian Ratajski ze Studenckiego Koła Naukowego Geografów (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach), za wystąpienie pt. „Występowanie bobra (Castor fiber) i jego wpływ na rzeźbę dolin w zlewni rzeki Młynówka”;

II miejsce – Aleksandra Leszczyk z Koła Naukowego Młodych Geografów „Geoholicy” (Uniwersytet Łódzki), za wystąpienie pt. „Historia rozwoju niewielkiego zbiornika jeziornego w Ostrowitem zapisana w subkopalnych szczątkach Chiromomidae”;

I miejsce – Natalia Tochwin z Koła Naukowego Architektury Krajobrazu (Politechnika Białostocka), za wystąpienie pt. „Środowisko cichą ofiarą wojny”;

Sekcja Posterowa – wyróżnienia

Maciej Zieliński i Magdalena Idzikowska z Koła Naukowego Geodetów „Scitus” (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),  za poster nt. „Sezonowa zmienność poziomu morza wokół wybrzeża Afryki”;

Kamila Molik i Marta Wróbel ze Studenckiego Koła Naukowego „Nowotechbud” (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu), za poster nt. „Modyfikacja składu kompozytów cementowych produktami pochodzącymi z recyklingu odpadów szklanych”.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy znakomitych wystąpień i naukowych pasji. Mamy nadzieję, że okazją do kolejnego spotkania będzie przyszłoroczna odsłona Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego środowisko”.


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka