Cztery Pory Kobiecości

17 kwietnia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach odbyła się konferencja Cztery Pory Kobiecości, zorganizowana przez kobiety dla kobiet. Zgromadzonych gości powitały dr hab. Paulina Forma, prof. UJK, oraz dr hab. Agata Chabior, prof. UJK.

Wydarzenie rozpoczęło się od wykładu Katarzyny Mańki z Zakładu Profilaktyki Onkologicznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, w którym zachęcała kobiety do wykonywania badań profilaktycznych, a także omówiła sposoby przeprowadzania samobadania piersi.

Wśród prelegentek znalazły się studentki pedagogiki, które już w czasie studiów rozpoczęły swoje kariery zawodowe – Paulina Rzepecka, Anna Woś i Sylwia Kazimierska. Poza nimi zaproszenie przyjęły również Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego Justyna Lichosik, pedagog i teoretyk muzyki Emilia Ogonowska-Jaroń, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Magdalena Karłat-Kasińska oraz Przewodnicząca Związku Kół Gospodyń Wiejskich Magdalena Bernat. Panie podzieliły się swoimi doświadczeniami zawodowymi, opowiadały o inspiracjach i motywacji, jakie towarzyszą im w pracy, a także dawały rady osobom, które są na początku swojej zawodowej ścieżki. Po ich wystąpieniu kobiety zasiadające na publiczności miały okazję do zadawania pytań oraz dzielenia się swoimi przemyśleniami dotyczącymi prowadzenia własnego biznesu.

Następnie mogliśmy posłuchać wystąpienia Marioli i Sary prowadzących komis odzieży damskiej. Młode przedsiębiorczynie zaprezentowały kilka przykładowych stylizacji, odpowiednich podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Magdalena Karłat-Kasińska uzupełniła ich wystąpienie o własne uwagi dotyczące autoprezentacji podczas starania się o pracę.

Na koniec wylosowano vouchery ufundowane przez partnerów wydarzenia.

Izabela Frankowicz
 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka