Program MOSTUM - rekrutacja

Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej zaprasza studentów Collegium Medicum UJK do udziału w rekrutacji w ramach programu mobilności MOSTUM. Nabór na rok akademicki 2023/2024 rusza już 1 maja i potrwa do 1 czerwca 2023 r.

MOSTUM (MObilność STudentów Uczelni Medycznych) to ogólnopolski program międzyuczelnianej wymiany studentów kierunków medycznych. Umożliwia realizację jednego semestru lub jednego roku studiów medycznych (także lekarskich) w wybranej uczelni medycznej w Polsce, innej niż uczelnia macierzysta.

Zachęcamy studentów naszej Uczelni do zapoznania się ofertą i zasadami rekrutacji do Programu na stronie internetowej: https://mostum.ujk.edu.pl/

Informacji udziela:

Agnieszka Wilczkowska
Dział Wymiany i Współpracy Międzynarodowej
tel. +41 349 72 73
agnieszka.wilczkowska@ujk.edu.pl


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka