Oddaj krew na UJK

Zapraszamy na akcję oddawania krwi, która odbędzie się w dniu 25.04.2023 r. (wtorek) w godzinach od 9:00 do 14:00 na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych (Budynek B, sala nr 8 na parterze).

W imieniu chorych oczekujących na krew, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zwraca się z apelem do krwiodawców – społeczności akademickiej o honorowe oddawanie krwi.

Dar Krwi pilnie potrzebny jest chorym, w tym dzieciom z oddziałów hematologicznych, pacjentom z chorobami nowotworowymi, z krwotokami, poszkodowanym w wypadkach, czekającym na operacje chirurgiczne i kardiochirurgiczne oraz pacjentom dializowanym. Jedynym źródłem tego bezcennego leku jest każda zdrowa, pełnoletnia osoba, o masie ciała powyżej 50 kg.

Krwiodawcy po oddaniu krwi przysługuje:
- 2 dni wolnego – zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność w miejscu pracy lub nauki w dniu oddania krwi i w następnym;
- 9 czekolad;
- zwrot kosztów za dojazd do najbliższej placówki służby krwi RCKiK w Kielcach;
- bezpłatny 30 dniowy bilet komunikacji miejskiej na terenie Miasta Kielce.

Serdecznie zapraszamy do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz Oddziałów Terenowych: w Końskich, Ostrowcu Świętokrzyskim, Sandomierzu i Skarżysku Kamiennej. Więcej informacji o dniach i godzinach otwarcia placówek RCKiK w Kielcach na: www.rckik-kielce.com.pl

Chorzy ze świętokrzyskich szpitali liczą na Waszą pomoc. Pamiętajmy, że łączy nas krew, która ratuje życie.

Jesteśmy przekonani, że nagłośnienie ww. apelu za pośrednictwem Państwa środków przekazu wpłynie na wzrost świadomości w tej jakże ważnej kwestii społecznej, co w konsekwencji przełoży się na większą ilość pozyskiwanej przez nas krwi potrzebnej do ratowania życia i zdrowia pacjentów w świętokrzyskich szpitalach.

Podczas akcji oddawania krwi można również dokonać rejestracji na potencjalnego dawcę szpiku.

Koordynator Akcji
mgr Katarzyna Krzak
Wydział Prawa i Nauk Społecznych


 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka