Nagrody „Świętokrzyski Racjonalizator” rozdane

W dniu 4 kwietnia 2023 r. w siedzibie Kieleckiego Parku Technologicznego odbyło się posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji. Głównym punktem wydarzenia było rozstrzygnięcie XIV edycji konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator”. W gronie laureatów znaleźli się naukowcy z Instytutu Chemii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Celem konkursu „Świętokrzyski Racjonalizator” jest wyłonienie szczególnie wartościowych inicjatyw w najważniejszych obszarach aktywności gospodarczej. Nagradzane są wyniki badań, które wpływają na innowacyjność i rozwój regionu świętokrzyskiego.

W ramach konkursu rozpatrywane są rozwiązania, na które Urząd Patentowy RP udzielił ochrony (patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy) oraz projekty wynalazcze (wynalazki i wzory użytkowe) zgłoszone w roku kalendarzowym poprzedzającym daną edycję konkursu. W tegorocznej odsłonie rozpatrzono 20 zgłoszeń z takich obszarów jak budownictwo, chemia, medycyna czy transport.

Komisja Konkursowa przyznała trzy nagrody główne, dwa wyróżnienia oraz dwie nagrody za zgłoszone wynalazki. Nagrody laureatom wręczyli: marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski, dyrektor Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Jacek Sułek oraz wicedyrektor Katarzyna Kowalewska.

W kategorii „Patent” nagrodę główną otrzymał zespół twórców w składzie: dr. hab. prof. UJK Piotr Słomkiewicz i dr hab. Krystyna Kurdziel za „Sposób wytwarzania adsorbentu haloizytowego modyfikowanego bromkiem heksadecylotrimetyloamoniowym zwłaszcza do adsorpcji fenolu i jego chloropochodnych z wody”.

Nagrodę za zgłoszone wynalazki otrzymał zespół twórców w składzie: prof. dr. hab. Zdzisław Migaszewski, prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka i dr hab. prof. UJK Sabina Dołęgowska za badania nad „Sposobem redukcji stężeń siarczanów, metali i arsenu w kwaśnych wodach kopalnianych”.

Nagrody otrzymali także naukowcy z Politechniki Świętokrzyskiej oraz firmy Inwex sp. z o.o. i Cleanmatik sp. z o.o.  

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Jesteśmy pewni, że opatentowane wynalazki i zaproponowane rozwiązania wpłyną na poprawę jakości życia mieszkańców oraz rozwój regionu świętokrzyskiego.

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2023-04-14 10:28

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka