Nasza przedstawicielka w Komisji Ewaluacji Nauki

Prof. dr hab. Edyta Suliga z Collegium Medicum UJK znalazła się w składzie Komisji Ewaluacji Nauki na najbliższą, czteroletnią kadencję.

Nominacje nowym, 34 członkom Komisji Edukacji Nauki wręczono w siedzibie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Do zadań komisji należy między innymi przeprowadzanie ewaluacji jakości działalności naukowej, przygotowanie projektów wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz przedstawianie ministrowi propozycji kategorii naukowych dla podmiotów poddanych ewaluacji.

Komisja sporządza też opinie i oceny w sprawach określonych przez ministra lub z własnej inicjatywy, ewaluuje jakość kształcenia w szkołach doktorskich. Eksperci sporządzają też analizy w zakresie ewaluacji jakości działalności naukowej i jakości kształcenia w szkołach doktorskich. Współpracuje także z krajowymi i międzynarodowymi instytucjami zajmującymi się ewaluacją jakości działalności naukowej.

W nowej kadencji swojego przedstawiciela w komisji będzie miał Uniwersytet Jana Kochanowskiego. Prof. dr hab. Edyta Suliga w 1991 roku uzyskała tytuł magistra biologii za pracę p.t. „Dziedziczenie układu linii papilarnych dłoni i stóp w rodzinie wielopokoleniowej”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Krzysztofa Kaczanowskiego, w Zakładzie Antropologii Instytutu Zoologii Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1998 roku uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego.

W kolejnych latach prof. Edyta Suliga podjęła badania, których celem była ocena rozwoju morfofunkcjonalnego, sposobu żywienia i wybranych elementów stylu życia dzieci i młodzieży oraz ich społeczno-ekonomicznych uwarunkowań. Była pierwszą osobą, której Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach nadała stopień doktora habilitowanego nauk o zdrowiu. W ubiegłym roku otrzymała nominację profesorską podpisaną przez Prezydenta RP. Jest autorką lub współautorką ponad 130  prac naukowych.

W skład Komisji Ewaluacji Nauki wchodzi po trzech przedstawicieli poszczególnych dziedzin nauki i sztuki, wybranych spośród kandydatów zgłoszonych przez uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze i instytuty międzynarodowe. Do komisji weszło także siedem osób z doświadczeniem w zakresie polityki naukowej, wskazanych przez Ministra Edukacji i Nauki.

Kadencja KEN rozpoczęła się 1 kwietnia 2023 r. i potrwa do 31 grudnia 2027 r.

oprac. pio, MEiN

 

Ostatnia aktualizacja: Piotr Burda, 2023-04-14 10:28

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka