Podsumowanie ewaluacji z prof. Błażejem Skoczeniem

15 marca 2023 r. w auli Rektoratu odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. inż. czł. koresp. PAN Błażejem Skoczeniem - przewodniczącym Komisji Ewaluacji Nauki. Celem wizyty było przedstawienie wyników ewaluacji oraz proponowanych zmian w systemie oceniania uczelni wyższych.

Spotkanie otworzył prof. dr hab. Stanisław Głuszek, Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, który w imieniu środowiska akademickiego powitał przybyłego gościa. W wydarzeniu liczny udział wzięli członkowie Senatu, dziekani, prodziekani, dyrektorzy instytutów i katedr, a także pozostali pracownicy naukowi.

W swoim wystąpieniu prof. Błażej Skoczeń przybliżył strukturę Komisji Ewaluacji Nauki, prawne podstawy kategoryzacji, a także rodzaje ocenianych podmiotów. Ważną częścią prezentacji było także przedstawienie statystyk dot. kategoryzacji, metodologii badań oraz zrównoważonych wyników w poszczególnych dziedzinach nauki.

Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły sugerowane zmiany w systemie ewaluacji, wśród których znalazły się m.in. propozycja uproszczenia ocen czasopism naukowych, zasada wypełniania pola 3N najlepszymi publikacjami, wprowadzenie „minimum kadrowego” dla podmiotów objętych ewaluacją oraz zasada, zgodnie z którą osiągnięcia naukowe należą w takim samym stopniu do autora, jak i do instytucji, w której je osiągnięto.

Spotkanie zwieńczyła sesja pytań, które do prof. Błażeja Skoczenia skierowali pracownicy naukowi UJK. Warto przypomnieć, że decyzją Ministerstwo Edukacji i Nauki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach uzyskał kategorię A w trzech dyscyplinach naukowych, kategorię B+ w piętnastu, zaś kategorię B w trzech. Oznacza to, że 86% dyscyplin posiada pełne prawa akademickie.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka