Konkurs na pracę dot. skutków II wojny światowej

W imieniu Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na najlepszą pracę poświęconą problematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej. W rywalizacji mogą wziąć udział autorzy publikacji z zakresu historii, prawa, ekonomii, socjologii, psychologii i medycyny.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy licencjackiej, magisterskiej, doktorskiej oraz habilitacyjnej poświęconej tematyce ustalenia i opisania skutków II wojny światowej w zakresie poniesionych przez Polskę strat oraz ich skutków. Zwycięzców wyłoni Kapituła, na czele której stanie dr hab. Konrad Wnęk, prof. UJ i dyrektor Instytutu Strat Wojennych im. Jana Karskiego.

Prace należy składać w terminie od 1 marca do 31 maja 2023 r. Udział w konkursie mogą wziąć osoby, którym nadano stopień naukowy od 1 marca 2018 r. do 31 maja 2023 r. Zgłoszenia należy złożyć osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres: Instytut Strat Wojennych i. Jana Karskiego, ul. Rejtana 17, 02-516 Warszawa.

Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe. Regulamin konkursu, wymagane formularze i załączniki dostępne są TUTAJ.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka