Umowa ze Strażą Miejską w Kielcach

Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, wymiana doświadczeń oraz działania o charakterze profilaktycznym - to tylko niektóre z postanowień umowy, którą Uniwersytet Jana Kochanowskiego zawarł z kielecką Strażą Miejską. Porozumienie o współpracy podpisano 3 marca 2023 r. w Rektoracie UJK.

List intencyjny parafowali Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego prof. dr hab. Stanisław Głuszek oraz Komendant Straży Miejskiej w Kielcach Aneta Litwin.

- Współpraca ze Strażą Miejską już istnieje, my ją dzisiaj dokumentujemy i potwierdzamy. Studenci z takich kierunków jak Zdrowie Publiczne i Ratownictwo Medyczne już korzystają z oferty Straży, aby w ramach praktyk doskonalić swoje umiejętności i nabierać niezbędnego doświadczenia – powiedział prof. Stanisław Głuszek.

Rektor UJK zaznaczył, że studenci mogą być cennym wsparciem dla działań podejmowanych przez strażników miejskich, a tym samym służyć mieszkańcom Kielc. Entuzjazmu z podpisania umowy nie kryła także Komendant Straży Miejskiej w Kielcach.

- Uczymy się od siebie wzajemnie. (…) Jako strażnicy musimy posiadać umiejętności niezbędne do tego, aby pomagać ludziom. Studenci Ratownictwa Medycznego i Zdrowia Publicznego bardzo chętnie z nami współpracują, uczestniczą w przedsięwzięciach profilaktycznych, ale też dzielą się z nami wiedzą zdobytą na Uniwersytecie, szczególnie z zakresu ratownictwa i kontaktu z pacjentem – mówiła Aneta Litwin.

Mamy nadzieję, że owocna współpraca pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego oraz kielecką Strażą Miejską przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka