Nauka Bliżej Ciebie

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach zaprasza na seminarium i warsztaty naukowe Nauka Bliżej Ciebie, które odbędą się 16 grudnia 2022 roku w godzinach 9.00-15.00 w Instytucie Biologii, ul. Uniwersytecka 7 (budynek A)

Myśl przewodnia tegorocznej edycji wpisuje się w tematykę 27 Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu, United Nations Climate Change Conference, (Conference of the Parties, COP27) zawartą w słowach organizatorów: „(…) okazja do pokazania jedności w obliczu egzystencjalnego zagrożenia, które możemy przezwyciężyć jedynie poprzez wspólne działania i skuteczne wdrażanie”. 
W ramach tegorocznej edycji uwaga Organizatorów skupiona jest wokół nauk biologicznych i praktycznego wykorzystania ich zdobyczy w rozwiązywaniu najbardziej aktualnych potrzeb i wyzwań, które stawia przed naukowcami Społeczeństwo i Środowisko.

Projekt Nauka Bliżej Ciebie jest realizowany i współfinansowany w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki – Popularyzacja nauki i promocja sportu Ministerstwo Edukacji i Nauki SONP/SP/514307/2021

*Do udziału w wydarzeniu wymagane są zapisy (eskowron@ujk.edu.pl)"

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka