Nabór do programu Fulbgriht Specialist

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta rozpoczęła nabór wniosków konkursowych w ramach programu Fulbright Specialist Program 2023-24. Program umożliwia polskim instytucjom nawiązanie współpracy z wybitnymi amerykańskimi specjalistami i specjalistkami oraz wspólną realizację projektu (od 2 do 6 tygodni).

Wnioski mogą składać instytucje wyrażające gotowość przyjęcia Specjalisty:ki do prowadzenia lub uczestniczenia w m.in. wykładach, seminariach i warsztatach, sympozjach, konferencjach, konsultacjach w zakresie prac programowych oraz rozwoju kadry administracyjnej/pracowników naukowo-badawczych, do wykonywania ocen i ekspertyz, czy też rozwijania lokalnych programów i/lub projektów badawczych. Stypendysta: ka programu Fulbright Specialist otrzymuje honorarium oraz pokrycie kosztów przelotu do i z Polski. Instytucja goszcząca zobowiązana jest do pokrycia kosztów stypendysty związanych z zakwaterowaniem, wyżywieniem i podróży krajowych.

W tegorocznym naborze priorytetowo traktowane są projekty poświęcone udostępnianiu, upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk na rzecz innowacyjnej edukacji. Dodatkowo Komisja zachęca polskie instytucje do składania wniosków na rzecz Ukrainy oraz osób uchodźczych z Ukrainy przebywających obecnie w Polsce. 

Czas trwania wizyty specjalisty to 14 - 42 dni kalendarzowych. W bieżącym naborze przyjmowane są wnioski na wizyty w terminie od 1 września 2023 do 30 września 2024.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie przez instytucję goszczącą wniosku zgłoszeniowego w wersji elektronicznej do 8 marca 2023 r. Link do elektronicznego systemu składania wniosków oraz instrukcje jak wypełnić wniosek wraz ze szczegółowym opisem przyjętego na trwający nabór priorytetu znajdują się na stronie https://fulbright.edu.pl/specialist/

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących programu i wypełniania wniosku, prosimy o kontakt z Koordynatorką programu Pauliną Kubylis na nr telefonu 882-013-014 lub mailowo na adres paulina.kubylis@fulbright.edu.pl

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka