Jesteśmy uczelnią dostępną

„Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne” to tytuł konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Przedstawiciele szkół wyższych, reprezentanci środowisk osób z niepełnosprawnościami wspólnie z ekspertami oraz pracownikami ministerstwa i NCBR przedstawili cele i działania zaplanowane w Programie „Dostępność Plus” w obszarze szkolnictwa wyższego.

Wśród wyróżnionych projektów realizowanych w ramach konkursu „Uczelnia dostępna” znalazł się również projekt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach pod nazwą „Uniwersytet otwarty na potrzeby osób z niepełnosprawnościami”. Projekt został zaprezentowany przez mgr Izabelę Waliszewską–Plewę, kierownika projektu oraz dr Monikę Knefel ze Stowarzyszenia Nadzieja Rodzinie, przedstawiciela partnera projektu. Uznanie ze strony organizatorów konferencji zyskały szkolenia podnoszące świadomość tematyki niepełnosprawności dla kadry akademickiej naszej Uczelni oraz działalność Pracowni Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami mieszczącej się w Bibliotece Uniwersyteckiej.

Do przedstawicieli naszego uniwersytetu zgłosili się przedstawiciele innych uczelni z zapytaniem o możliwość odbycia wizyty studyjnej w UJK. Nasi rozmówcy chce między innymi zwiedzić Pracownię Wsparcia oraz zapoznać się z działaniami na rzecz wsparcia studentów i zapewniania dostępności.

Warto przypomnieć, że zaproszenie do udziału w konferencji „Polskie uczelnie coraz bardziej dostępne” nie jest pierwszym wyróżnieniem dla Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w obszarze wspierania osób z niepełnosprawnościami. W 2019 roku Uczelnia została laureatem regionalnego etapu ogólnopolskiego konkursu Lodołamacze 2019 za działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Pracownicy kadry dydaktycznej i administracyjnej nadal mają możliwość wzięcia udziału w szkoleniach „Dostępność przestrzeni akademickiej dla osób z niepełnosprawnościami”. Wszelkie informacje dostępne są na stronie jednostki Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka