Promocja książki „Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką - przegląd piśmiennictwa”

Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach zaprasza na promocję publikacji „Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką - przegląd piśmiennictwa” pod redakcją dr. Tomasza Domańskiego i dr Alicji Gontarek. Spotkanie odbędzie się 17 listopada 2022 roku o godzinie 17.00 w CE IPN „Przystanek Historia” w Kielcach.

W dyskusji o książce wezmą udział:

dr Tomasz Domański – Delegatura IPN w Kielcach

dr Alicja Gontarek – Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

dr hab. Edyta Majcher-Ociesa – Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dyskusję poprowadzi:

dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys – Instytut Historii UJK w Kielcach

Partnerem spotkania jest Instytut Historii UJK w Kielcach. Patronat medialny objęły redakcje: TVP3 Kielce, Telewizja Świętokrzyska, Lokalna.TV, Polskie Radio Kielce, Radio eM Kielce, Echo Dnia, Niedziela Kielecka.

Seria: Pomoc Żydom na ziemiach polskich podczas okupacji niemieckiej, tom 1

Tom „Stan badań nad pomocą Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką – przegląd piśmiennictwa” składa się z trzech części. W dwóch pierwszych przedstawiono specyfikę okupacji niemieckiej w Polsce, okupacyjne uwarunkowania świadczenia pomocy oraz stan wiedzy na temat działań ratowniczych podejmowanych na rzecz Żydów przez dyplomację polską. Zasadnicze rozważania poczyniono w części trzeciej, na którą składają się studia poświęcone poszczególnym województwom. Obejmują one analizę badanego terenu wraz z ujęciem statystycznym ludności polskiej i żydowskiej oraz zagadnienie relacji polsko-żydowskich w okresie dwudziestolecia międzywojennego i Zagłady dokonanej przez państwo niemieckie. W ostatniej części każdego studium zaprezentowano dotychczasowy dorobek piśmienniczy poświęcony pomocy Żydom pod okupacją niemiecką, między innymi w zakresie pomocy indywidualnej, zorganizowanej, wsparcia Kościoła katolickiego, Żegoty, stratom osobowym w wyniku udzielanego wsparcia, a więc tym zagadnieniom, które dotychczas podejmowano najczęściej. Szerokie badania literaturoznawcze, wbrew obiegowym opiniom, wyraźnie dowodzą, że pisarstwo historyczne poświęcone problematyce pomocy niesionej przez Polaków Żydom dalekie jest od postawienia końcowej kropki. Zebrany w tym tomie materiał powinien być punktem odniesienia dla kolejnych badaczy. Redaktorzy tomu liczą, że zgromadzenie w jednym miejscu wyników badań na temat pomocy udzielanej Żydom przez Polaków i innych obywateli polskich w czasie II wojny światowej zachęci do podjęcia tej problematyki w szerszym niż dotychczas zakresie.

Publikacja powstała w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Dzieje Żydów w Polsce i stosunki polsko–żydowskie w latach 1917–1990”.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka