„Jedynka” z aktywności fizycznej

Zakończyła się czwarta edycja międzynarodowego projektu „Active Healthy Kids”, którego celem było ukazanie i ocena aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jednym czterech ekspertów, oceniających aktywność dzieci i młodzieży w Polsce był pracownik Collegium Medicum UJK, dr Elżbieta Cieśla.

Podsumowanie najlepszych dostępnych danych sugeruje, że mniej niż 20 procent dzieci i młodzieży w Polsce jest umiarkowanie bądź intensywnie aktywnych fizycznie przez przynajmniej 60 minut dziennie każdego dnia. Ten odsetek obniża się względem poprzednich edycji raportu!

24 października w trakcie konferencji ISPAH w Abu Zhabi opublikowano wyniki projektu Global Matrix 4.0, który stanowi najobszerniejsze podsumowanie stanu aktywności fizycznej dzieci i jej uwarunkowań w 57 krajach i jurysdykcjach. W każdym z zaangażowanych krajów zespół badaczy systematycznie, na bazie najlepszych dostępnych danych zbierał i analizował sytuację w 10 obszarach aktywności fizycznej, jak m. in. ogólna aktywność fizyczna, aktywność zorganizowana i udział w sporcie, zachowania sedentarne, uwarunkowania aktywności fizycznej w szkole czy działania rządu w danym kraju. Następnie z wykorzystaniem ujednoliconej skali oceniono aktualny stan w każdym z obszarów.

Krajowo najważniejsza informacja to negatywny trend w ogólnej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce. Ten trend był już wyraźny przed pandemią Covid-19. Zaledwie 16,8% dzieci i młodzieży w Polsce jest umiarkowanie bądź intensywnie aktywna przez przynajmniej 60 minut dziennie na przestrzeni tygodnia, co odpowiada ocenie 1 w skali szkolnej. Opinie ekspertów zaangażowanych w Global Matrix 4.0 wskazują, że pandemia zapewne negatywnie wpłynęła na poziom aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w długim terminie. Nie mamy jednak danych, by już potwierdzić ten trend w Polsce.

Z drugiej strony wyniki z Polski sugerują poprawę w powszechności udziału dzieci i młodzieży w zorganizowanej aktywności fizycznej i sporcie, a także - relatywnie dobre warunki do aktywności fizycznej w kontekście szkoły. Alarmujący jest natomiast wysoki poziom zachowań sedentarnych (między innymi czasu spędzonego przed ekranami) czy negatywny trend w aktywnym przemieszczaniu się do i ze szkoły. W raporcie przedstawiono rekomendacje dotyczące poprawy aktualnej sytuacji w obszarze aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce z perspektywy samorządu terytorialnego i rządu. Pełen raport “Raport o stanie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce w ramach projektu Global Matrix 4.0” można pobrać TUTAJ.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka