Dziś uczeń – jutro student

Tak dużego projektu edukacyjnego nie było jeszcze w historii naszego regionu. Na Politechnice Świętokrzyskiej podpisano listy intencyjne w ramach projektu „Dziś uczeń - jutro student”.

Projekt finansowany z programu regionalnego „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021 – 2027” ma pochłonąć 15 milionów euro, czyli około 70 milionów złotych.

Liderem Projektu jest Politechnika Świętokrzyska, a partnerem Uniwersytet Jana Kochanowskiego i przedstawiciele świętokrzyskich samorządów, którzy w  komplecie stawili się na uroczystości. Naszą uczelnię reprezentowała dr hab. Dorota Kozieł, prof. UJK, prorektor do spraw medycznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby uczniów kontynuujących naukę na kierunkach inżynierskich i matematyczno – przyrodniczych, wybierających kieleckie uczelnie. Uczestnikami będą uczniowie dwóch najstarszych klas liceów, techników i szkół branżowych II stopnia. Wstępną deklaracje uczestnictwa zgłosiło 25 liceów ogólnokształcących (3 358 uczniów) i 28 szkół kształcenia zawodowego (3 219 uczniów). Projekt potrwa do końca 2027 roku. Wiadomo już, że uczniowie z Kielc i powiatu kieleckiego będą odbywali dodatkowe zajęcia na Politechnice Świętokrzyskiej i Uniwersytecie Jana Kochanowskiego (w formie laboratoriów, warsztatów, seminariów naukowych). Do innych miast będą dojeżdżać pracownicy uczelni.

Dużą wagę w projekcie przywiązuje się do zajęć przygotowujących bezpośrednio do egzaminu maturalnego, co będzie miało charakter bezpłatnych korepety

GALERIA ZDJĘĆ

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka