Krajobraz – doświadczam w pełni

Na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK odbędzie się Dzień Krajobrazu.

W świetle Europejskiej Konwencji Krajobrazowej krajobraz definiowany jest jako „obszar postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich”. Właśnie dlatego tegoroczny temat Dnia Krajobrazu brzmi: „Krajobraz – doświadczam w pełni”.

W ten sposób Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pragnie zwrócić uwagę na multisensoryczny charakter krajobrazu, którego odbiór zależy od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć, powąchać, a nawet posmakować i dotknąć.

Ramowy program Dnia Krajobrazu

11:00-11:30 Rejestracja uczestników – hol budynku G WNŚiP UJK

11:30-11:45 Otwarcie Dnia Krajobrazu i przemówienia okolicznościowe

11:45-12:15 Sławomir Mazur – „Moje Świętokrzyskie”

12:15-12:45 Piotr Michalec – „Różnorodność krajobrazu na przykładzie Islandii”

13:00-13:30 Warsztat – „Wykorzystanie dronów w fotografii krajobrazowej”

13:30-14:00 Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego

Wydarzeniu towarzyszą wystawy fotografii Piotra Michalca „Niezwyczajne Świętokrzyskie” oraz Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka