Po pierwsze lokalizacja

W Rektoracie UJK odbyło się drugie spotkanie Społecznego Komitetu na rzecz utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego. Pojawiły się pomysły na lokalizację i źródła finansowania inwestycji.

Społeczny komitet powstał we wrześniu br. W jego skład wchodzą przedstawiciele uczelni, parlamentarzyści, władze samorządowe oraz przedstawiciele lokalnych firm i instytucji.

Podczas spotkania pojawiło się kilka pomysłów. Dotyczą one głównie lokalizacji przyszłych klinik Szpitala Uniwersyteckiego. Wśród propozycji dominowały dwie: na bazie Szpitala Kieleckiego przy ulicy Kościuszki i na działce przy ulicy Langiewicza, po byłym szpitalu dziecięcym. Poseł Krzysztof Lipiec, przewodniczący Komitetu podkreślił, że lokalizacja przyszłego szpitala jest podstawą dalszych starań, które dotyczyć będą pozyskiwania funduszy na utworzenie szpitala. Aby do tego doszło proponowane grunty, należące do samorządu województwa i kieleckiego magistratu mogłyby być przekazane Uczelni w formie darowizny. Taki wniosek pojawił się podczas spotkania. Kolejny pomysł dotyczył partycypacji innych świętokrzyskich samorządów w tej inwestycji. Zyski z utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego dotyczyłyby wszystkich miast i powiatów naszego regionu.

Ministrowie Rządu RP: Anna Krupka i Piotr Wawrzyk zapowiedzieli rozmowy w tej sprawie z ministrem zdrowia, Adamem Niedzielskim oraz ministrem edukacji i nauki, Przemysławem Czarnkiem. Dotyczyć one będą głównie finansowania inwestycji. Kierownictwo obydwu resortów już wcześniej podkreślało konieczność utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Kielcach.

Kolejny raz o konieczności wsparcia Collegium Medicum UJK mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. – Mamy piękne budynki i laboratoria, dzięki projektom realizowanym w minionych latach. Pojawił się jednak problem ograniczonej przestrzeni, bo prowadzimy dziesięć kierunków studiów, mamy trzy tysiące studentów. Uświadomię Państwu, że Gdański Uniwersytet Medyczny, który jest bardzo dużą uczelnią, ma sześć tysięcy studentów na wszystkich kierunkach medycznych. My, jako jeden z wydziałów uniwersytetu, mamy połowę liczby studentów jednej z największej uczelni medycznej w kraju – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek. Zgodnie z zaleceniami Rządu RP zwiększono limit studentów kierunku lekarskiego do 225 osób na pierwszym roku. – To jest duża grupa studentów bardzo dobrze pracujących, ale wymagających od trzeciego roku studiów kształcenia klinicznego. Do tego są potrzebne dwa, a nawet trzy duże szpitale wielospecjalistyczne, żeby zgodnie ze standardami medycznymi prowadzić to kształcenie – podkreślił rektor. Prof. Stanisław Głuszek dodał, że brak szpitala uniwersyteckiego stawia kielecką medycynę na „drugiej” pozycji w staraniu się o środki na badania naukowe.

Spotkania Społecznego Komitetu na rzecz utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego odbywać się będą cyklicznie. Kolejne zaplanowano w przyszłym miesiącu.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka