Wspólnie dla Szpitala Uniwersyteckiego

Parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu, firm i instytucji stworzyli Społeczny Komitet na rzecz Utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego.

Pierwsze spotkanie Komitetu odbyło się w Rektoracie Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Inicjatorem i zarazem jego przewodniczącym jest poseł Krzysztof Lipiec. Podczas spotkania członkowie Komitetu mieli okazję zapoznać się z prezentacją przygotowaną przez prof. dr. hab. Stanisława Głuszka, rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Rektor przedstawił w niej aktualną sytuację związaną z kształceniem kadr medycznych w Kielcach.

Wymowne było porównanie sytuacji z innymi ośrodkami akademickimi, które zaczęły kształcenie lekarzy w podobnym czasie jak Uniwersytet Jana Kochanowskiego (2015 rok). W 2017 roku powstał Szpital Uniwersytecki w  Zielonej Górze, w tym samym roku Uniwersytecki Szpital Kliniczny powstaje w Opolu. W ubiegłym roku w Rzeszowie podpisano deklarację utworzenia szpitala klinicznego wraz z kampusem medycznym, 35 hektarów na ten cel przekazała podrzeszowska gmina Świlcza. Katolicki Uniwersytet Lubelski, który zamierza otworzyć kierunek lekarski w przyszłym roku, już wystąpił do władz regionu o wsparcie w uzyskaniu lokalizacji szpitala klinicznego. W efekcie województwo świętokrzyskie zostaje jedynym regionem w Polsce bez szpitala uniwersyteckiego.

Obecnie studenci kierunków medycznych na naszej Uczelni mają zajęcia w ośmiu szpitalach na terenie województwa. Sprawia to kłopoty logistyczne, trudne negocjacje  z dyrektorami i założycielami szpitali, brak zaplecza dydaktycznego i możliwości prowadzenia badań. Pojawiają się tak błahe problemy jak … brak szatni dla studentów.

Prof. Stanisław Głuszek pokazał zalety powstania takiego szpitala. To między innymi poprawa jakości świadczonych usług, możliwość finansowania z innych źródeł niż Narodowy Fundusz Zdrowia (Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia, Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) czy możliwość prowadzenia projektów badawczych. Znacznie poprawią się też warunki kształcenia studentów kierunków medycznych. Utworzenie szpitala uniwersyteckiego w Kielcach rekomendują fachowcy, projekt ma poparcie Ministerstwa Edukacji i Nauki, o czym mówił w grudniu ubiegłego roku minister Przemysław Czarnek.

Rektor, prof. Stanisław Głuszek wskazał trzy możliwości utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego w Kielcach. Pierwsza z nich zakłada uczynienie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego szpitalem Uniwersyteckim, podobnie jak to stało się w Zielonej Górze i Opolu. Druga to pozyskanie na zasadzie rekompensaty – wykupu spółki Szpital Kielecki. Trzecia możliwość to pozyskanie działki i środków na budowę nowego szpitala.

Członkowie Społecznego Komitetu na rzecz Utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego podzieli się swoimi uwagami. Zgodnie uznali, że Szpital Uniwersytecki jest potrzebny i zapewnili, że będą o to zabiegać. Rolą Komitetu jest między innymi opracowanie „mapy drogowej”, która doprowadzi do jego powstania.

Kolejne spotkanie Komitetu zaplanowano w październiku br. 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka