I Świętokrzyski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UJK odbędzie się I Świętokrzyski Kongres Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Organizatorami I Świętokrzyskiego Kongresu Uniwersytetów Trzeciego Wieku są:

- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Zakład Edukacji Dorosłych;

- Uniwersytet Seniorów UJK;

- Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej oddział w Krakowie;

- Fundacja RESTART.

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu  Jana Kochanowskiego w Kielcach  prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek.

Goście honorowi: prof. dr hab. Elżbieta Trafiałek i prof. dr hab. Andrzej Jopkiewicz

Patronaty: Głos Seniora, Polskie Towarzystwo Gerontologiczne oddział w Kiecach

Patronat medialny: Radio Kielce

Wydarzenie finansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach z ramach zadania publicznego z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania.

PROGRAM

10.00- OTWARCIE KONGRESU – JM Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, prof. dr hab. n. med. Stanisław Głuszek

10.10 – WYSTĄPIENIA GOŚCI

SESJA PLENARNA:

10.30 – DR HAB. MAŁGORZATA STAWIAK – OSOSIŃSKA PROF. UJK – UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU - TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ

10.50 – DR HAB. AGATA CHABIOR PROF. UJK– ROLA AKTYWNOŚCI EDUKACYJNEJ OSÓB STARSZYCH - SPOJRZENIE POGLĄDOWE

11.10 – DR HAB. DOROTA KOZIEŁ PROF. UJK – JAK CHORUJĄ SENIORZY

11.30 – DARIUSZ MRÓZ – AKTYWIZACJA SENIORÓW W RAMACH OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU GMINA PRZYJAZNA SENIOROM

11.50 – DR ANDRZEJ KOBIAŁKA – PRZEMOC WOBEC SENIORÓW – ZARYS PROBLEMATYKI

12.15 – DR HAB. M. ŻAK PROF. – SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA OSÓB STARSZYCH – PROBLEMY I WYZWANIA W ŻYCIU CODZIENNYM

12.30 - DR RENATA MISZCZUK – RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ – ZAŁOŻENIA ŚWIETOKRZYSKIEGO KLASTRA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

12.45-13.00   PRZERWA KAWOWA

13.00 – 13.30

OPEN SPACE – PANEL STANDARDY UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

MODERATOR –DR HAB. AGATA CHABIOR PROF. UJK, DR ANNA PRZYGODA

PAŃTAK HANNA - UTW JĘDRZEJÓW

PĘCZEK HELENA WIESŁAWA – UTW STARACHOWICE

PUCHAŁA ZOFIA – UTW CHĘCINY

13.30-14.00

OPEN SPACE – PANEL DOBRE PRAKTYKI

MODERATOR –DR HAB. MAŁGORZATA STAWIAK - OSOSIŃSKA PROF. UJK, DR MAŁGORZATA KRAWCZYK – BLICHARSKA

OLESIŃSKA ZDZISŁAWA – UTW JĘDRZEJÓW

ŁUCAK JANINA – UTW PONAD CZASEM

DR EWA ŻACZEK – KOCHARSKA  UTW MORAWICA

KWIECEŃ JOANNA – UTW MASŁÓW

14.00 –14.30

OPEN SPACE – PANEL FINANSOWANIE UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

MODERATOR –DR RENATA MISZCZUK, JOANNA SĘDZISZEWSKA

WYPYCH BOGUSŁAWA – UTW JĘDRZEJÓW

KRAWCZYK JERZY– UTW STARCHOWICE

ŁUSZCZYŃSKI MARIUSZ – GOPS ŁOPUSZNO

MUZOŁ MAŁGORZATA – SEKRETARZ GMINY SĘDZISZÓW

14.30. PODSUMOWANIE KONGRESU

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka