Zaproszenie do Ontario

Ambasada RP w Ottawie przekazała, iż w dniu 15 lipca br. jej przedstawiciele odbyli spotkanie się z Pierre Ouellette (PO), rektorem Frankofońskiego Uniwersytetu Ontario (Université de l’Ontario français - UOF).

Spotkanie miało charakter kurtuazyjny, w główniej mierze poświęcone aktualnej działalności i planom uczelni, sytuacji na Ukrainie, ukraińskich studentów w Polsce, a także wysondowaniu ew. możliwości nawiązania współpracy przez UOF z ośrodkami uniwersyteckimi w naszym kraju.

PO zaznaczył, iż jego uniwersytet jest zupełnie nową, publiczną uczelnią z jęz. francuskim jako wykładowym, powstałą po długoletnich staraniach i dzięki istotnemu wsparciu finansowemu ze strony rządu federalnego. Jej działalność rozpoczęła się na jesieni 2019 r. Aktualnie UOF oferuje 4 kierunki studiów magisterskich (human plurality, digital cultures, urban environments, economy and social innovation), adresując szeroko swoją ofertę również do studentów zagranicznych, posługujących się jęz. francuskim. PO nie ukrywa, iż chcąc utrzymać wpływy francuskojęzyczne w prowincji Ontario, niezbędne staje się szersze ściągnięcie studentów z innych prowincji (gł. Quebec) oraz zagranicy. UOF oferuje przy tym stypendia i inne wsparcie dla osób chcących rozpocząć naukę na ww. kierunkach.

Mając na względzie chęć większego otwarcia się na wymianę akademicką i współpracę badawczą z uczelniami zagranicznymi, PO chciałby zacząć rozwijać kontakty ze szkołami wyższymi w Polsce kształcącymi studentów władającymi jęz. francuskim.

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka