Mamy kolejnego profesora

Decyzją Prezydenta RP tytuł profesora uzyskała dr hab. Ewa Kula pedagog, historyk wychowania z Instytutu Pedagogiki, Wydziału Pedagogiki i Psychologii.

Profesor Ewa Kula, absolwentka pedagogiki kieleckiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej, od 1993 r. uczestniczyła w seminarium doktoranckim prowadzonym przez prof. dr hab. Adama Massalskiego. Efektem prowadzonych w tym czasie badań była rozprawa doktorska pt. Działalność naukowa, popularnonaukowa, publicystyczna i inna działalność twórcza nauczycieli męskich rządowych szkół średnich w Królestwie Polskim w latach 1833-1862, obroniona w 1998 r. w Instytucie Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach

Problematyka dotycząca nauczycieli była także podjęta w pracy zatytułowanej Opera et studio. Wizerunek nauczycieli rządowych szkół średnich w Królestwie Polskim  w latach 1862-1873 (Wydawnictwo UJK, Kielce 2012, ss. 338). Badania nad tym tematem realizowane były w ramach grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wkrótce też w wyniku kolokwium w 2014 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie pedagogiki.

W sumie posiada w dorobku ponad sto różnego rodzaju prac naukowych, w tym trzy monografie oraz dwutomowe wydawnictwo źródłowe, opracowane wspólnie z A. Massalskim w ramach grantu NCN, zawierające protokoły posiedzeń Rady Wychowania Publicznego z lat 1845-1850. Swoje prace publikowała w czasopismach i wydawnictwach naukowych polskich, litewskich, rosyjskich, słowackich, szwajcarskich, ukraińskich. Wypromowała ponadto trzech doktorów.

Od 2014 do 2016 r. kierowała studiami doktoranckimi na Wydziale Pedagogicznym i Artystycznym, w tym też czasie w latach 2015-2018 pełniła funkcję kierownika Zakładu Historii Wychowania i Organizacji Szkolnictwa.

Za swoje osiągnięcia naukowe czterokrotnie otrzymała nagrody indywidualne Rektora II stopnia oraz dwukrotnie nagrody zespołowe Rektora II stopnia. Została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej w 2003 r.

Jest członkiem Towarzystwa Historii Edukacji oraz Kieleckiego Towarzystwa Naukowego.

Prof. dr hab. Ewa Kula jest 84. profesorem „belwederskim” na naszej uczelni.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka