Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego

Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego

Uprzejmie informuję, że Powiat Strzyżowski ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium studentom kształcącym się na kierunku lekarskim. Podstawowym warunkiem przyznania stypendium jest bycie studentem w roku akademickim 2022/2023 na co najmniej IV roku studiów oraz zobowiązanie się stypendysty do odbycia stażu podyplomowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Strzyżowie a także podjęcie pracy w ZOZ Strzyżów przez określony w warunkach naboru okres (uzależniony od okresu pobierania stypendium). Wysokość stypendium to 2.000 zł miesięcznie (przez 9 miesięcy w danym roku studiów}, termin składania wniosków upływa 30 września 2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące ubiegania się o przyznanie ww. stypendium wraz z dokumentami jakie należy złożyć są dostępne na stronie powiatu pod adresem: www.strzyzowski.pl (BIP - zakładka „Stypendia") oraz w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Strzyżowie pod numerem tel. 17 2765 000 w. 38.

Bardzo proszę Pana Rektora o rozpowszechnienie w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o naborze wśród studentów studiów lekarskich.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka