Warto było dla tej chwili

Tytuły i nagrody są podsumowaniem pewnego etapu, ale i motywacją do dalszej pracy. Za nami uroczystość wręczenia promocji doktorskich, Nagród Rektora, stypendiów Ministra Edukacji i Nauki i wpisy do Złotej Księgi Absolwentów.

To jedna z najmilszych chwil w roku akademickim. W Rektoracie UJK spotkali się promowani i nagrodzeni (pełna lista poniżej). Wielu z nich przybyło w asyście najbliższej rodziny i przyjaciół. – Nadanie stopnia naukowego jest podsumowaniem pewnego okresu kariery naukowej. Dzisiejsze promocje traktuję jako zaproszenie do aktywnego współuczestnictwa w twórczej pracy badawczej. Na nic nie przyda się stopień doktora i doktora habilitowanego, jeżeli za tym nie pójdzie awangardowe rozumienie potrzeby twórczego wysiłku intelektualnego, który istotnie przeradza się w pasję i entuzjazm, sprzyjający realizacji różnych pomysłów i prac badawczych i służy tworzeniu lepszej przyjaznej dla człowieka i społeczeństwa rzeczywistości – mówił prof. dr hab. Stanisław Głuszek, rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego.

Nowi doktorzy złożyli ślubowanie. W ich imieniu doktor Małgorzata Sieczkowska dziękowała promotorom, pracownikom uczelni oraz najbliższym, bez których ten sukces nie byłby możliwy. – Codzienna droga rozwoju naukowego, choć niezwykle fascynująca, była niejednokrotnie trudna. Nie zawsze wszystkie nasze plany i zamierzenia były realizowane zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Niejednokrotnie pojawiały się trudności, nerwy, strach oraz zmęczenie. Jednak z perspektywy czasu i nabytych doświadczeń Wszystkie te trudne chwile sprawiły, że staliśmy się silniejsi i możemy dziś zapewnić, że dzień promocji doktorskich jest tylko przystankiem, krótką chwilą do nabrania oddechu i nabrania wiatru w żagle przed kolejnymi, ambitnymi planami – mówiła dr Małgorzata Sieczkowska.

Po części oficjalnej miał miejsce krótki występ Zuzanny Gadowskiej, jednej z wyróżnionych studentek. Akompaniował jej Piotr Sitkowski.

Na koniec wszyscy wyszli na schody rektoratu, gdzie birety poleciały w górę i był czas na pamiątkowe zdjęcia.

Pełny zapis wideo uroczystości dostępny jest pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=OgRnaEzZEAA.

Fotoreportaż dostępny jest w galerii pod adresem: https://tiny.pl/9zvcs.

Pełna lista osób promowanych i nagrodzonych

Doktorzy habilitowani:

Doktor habilitowana Katarzyna Justyniarska-Chojak (Wydział Humanistyczny)

Doktor habilitowany Paweł Macek (Collegium Medicum)

Doktorzy:

Wydział Humanistyczny:

doktor Karol Grzelec, promotor dr hab. Jerzy Gapys prof. UJK

doktor Robert Matysik, promotor dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK

doktor Kalina Łabuz-Bębas, promotor prof. dr hab. Piotr Zbróg

doktor Ewelina Żuchowska, promotor dr hab. Marta Bolińska, prof. UJK

doktor Kinga Solewicz, promotor dr hab. Marta Bolińska, prof. UJK,

doktor Ewa Sikora-Serocka, promotor dr hab. Elżbieta Michow, prof. UJK

doktor Łukasz Tofil, promotor dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UJK

Collegium Medicum:

doktor Jadwiga Bednarek, promotor prof. dr hab. Grażyna Rydzewska-Wyszkowska

doktor Edyta Barańska, promotor dr hab. Marcin Sadowski, prof. UJK

doktor Ewa Cieślik, promotor prof. dr hab. Stanisław Głuszek

doktor Małgorzata Sieczkowska, promotor prof. dr hab. Stanisław Głuszek

doktor Paweł Szymanik, promotor prof. dr hab. Ireneusz Kotela

doktor Sylwia Uniejewska, promotor dr hab. Ireneusz Kotela

doktor Ewelina Cudzik, promotor dr hab. Bożena Zboina, prof. WSBiP

doktor Robert Dziura, promotor prof. dr hab. Stanisław Góźdź

doktor Aleksandra Kiełtyka, promotor dr hab. Bożena Zawadzka, prof. UJK

Wydział Prawa i Nauk Społecznych:

doktor Piotr Kusznieruk, promotor prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia

Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych:

doktor Dawid Gmiter, promotor prof. dr hab. Wiesław Kaca

doktor Tomasz Hałatkiewicz, promotor dr hab. Małgorzata Jankowska-Błaszczuk, prof. UJK

doktor Paweł Rogala, promotor dr hab. Piotr Słomkiewicz, prof. UJK

doktor Joanna Przybylska, promotor dr hab. Rafał Kozłowski, prof. UJK

doktor Anna Maria Grzesiakowska, promotor  prof. dr hab. Olga Szeleszczuk

Wydział Sztuki:

doktor Anna Wachaczyk, promotor prof. dr hab. Ryszard Ługowski

Stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia naukowe w roku akademickim 2021/2022:

Anna Sęderecka – kierunek historia, Filia w Piotrkowie

Mateusz Pacierz – kierunek zarządzanie

Stypendium ministra edukacji i nauki za znaczące osiągnięcia artystyczne w roku akademickim 2021/2022:

Zuzanna Gadowska – kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Adrian Stodolak - kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Aleksandra Pałgan – kierunek sztuki plastyczne

Nagrody Rektora UJK:

- w kategorii osiągnięć naukowych:

Paula Kowalczyk – kierunek administracja (Filia w Piotrkowie), Anna Sęderecka – kierunek historia (Filia w Piotrkowie), Ewa Sęderecka – kierunek historia (Filia w Piotrkowie),         Michał Brzdęk – kierunek lekarski, Katarzyna Fiuk – kierunek prawo, Sylwia Nawrot – kierunek  biotechnologia, Ilona Pacak, kierunek biotechnologia.

 - w kategorii osiągnięć artystycznych:

Zuzanna Gadowska – kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Barbara Górecka - kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, Aleksandra Pałgan - kierunek sztuki plastyczne, Kinga Pająk - kierunek sztuki plastyczne.

 - w kategorii osiągnięć organizacyjnych:

Aleksandra Błaszczyk – kierunek lekarski, Antonios Czapiga – kierunek lekarski, Joanna Dziurzyńska – kierunek lekarski, Krystian Łata - kierunek praca socjalna, Paweł Kosowski - kierunek psychologia.

-  w kategorii osiągnięć sportowych:

Karolina Młodawska – kierunek zdrowie publiczne

Wpis do Złotej Księgi Absolwentów:

Aleksandra Gajowiec – osiągnięcia naukowe, kierunek lekarski

Anna Kaleta – osiągnięcia artystyczne, kierunek sztuki plastyczne.

 

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka