Novator dla doktorantki UJK

Laura Frydel ze Szkoły Doktorskiej UJK otrzymała Nagrodę Młody Novator 2021 przyznaną przez Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową.

Laura Frydel otrzymała nagrodę za projekt „Sposób wytwarzania adsorbentów haloizytowo-węglowych na bazie prekursora węglowego z celulozy do adsorpcji zanieczyszczeń organicznych z fazy ciekłej”.

Laureatka proponuje alternatywę dla często stosowanych w oczyszczalniach wód, lecz drogich, węgli aktywnych. Projekt polega na opracowaniu technologii otrzymywania na skalę przemysłową adsorbentów haloizytowo-węglowych, na bazie prekursora węgla z celulozy, do usuwania zanieczyszczeń organicznych (ftalanu dibutylu, jak i triklosanu).

Istota innowacyjności potwierdzona została przez Urząd Patentowy RP poprzez akceptację dwóch zgłoszeń patentowych (kategoria A).

Laura Frydel jest doktorantką trzeciego roku Szkoły Doktorskiej w dyscyplinie nauki chemiczne, na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Temat jej pracy doktorskiej to: „Synteza i zastosowanie adsorbentów węglowo-haloizytowych do usuwania fenolu i jego pochodnych z wody”. Jako studentka studiów drugiego stopnia, dwukrotnie otrzymała stypendium rektora, była członkinią Koła Naukowego „Kalcyt”. Jest współautorką trzech artykułów z listy A i pięciu rozdziałów w monografii, jednego przyznanego patentu, uczestniczyła w dziesięciu konferencjach krajowych i międzynarodowych. Współtworzyła trzy zgłoszenia patentowe.

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka