Kongres penitencjarystów w Korzecku

W Europejskim Centrum Edukacji Ekologicznej Uniwersytetu Warszawskiego w Korzecku odbył się II Międzynarodowy Kongres Penitencjarystów oraz III Uniwersytecka Konferencja Penitencjarystów.

Organizatorzy (Zakład Prawa Karnego, Kryminologii i Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego) zaprosili przedstawicieli czołowych ośrodków naukowych, Służby Więziennej, a także jednostek i urzędów państwowych. Podczas konferencji wynikami swojej pracy i doświadczeniem dzielili się naukowcy i przedstawiciele służb oraz studenci i doktoranci, którzy prezentowali wyniki swoich prac naukowych.

W pierwszym wystąpieniu prof. dr hab. Władysław Fedorenko z Centrum Badań Ekspertyz Kryminalistycznych ds. Własności Intelektualnej Ministerstwa Sprawiedliwości Ukrainy za pomocą łączy internetowych mówił na temat „Międzynarodowych i krajowych mechanizmów pociągnięcia do odpowiedzialności prawnej za konfiskaty wojskowe Federacji Rosyjskiej na Ukrainie w 2022 roku”. Wiodącym tematem tegorocznej konferencji są długoterminowe kary pozbawienia wolności. O potrzebie zmian w kodeksie karnym wykonawczym przekonywał dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK, kierownik naukowy kongresu i konferencji. Podczas części oficjalnej władze uczelni reprezentowała dr hab. Barbara Gawdzik, prof. UJK, prorektor do spraw kształcenia.

Kongres był finansowany z programu Ministerstwa Edukacji i Nauki ,,Doskonała Nauka".

 

Nasz profil na Facebook
Tweeter
YouTube
Radio Fraszka